NMN och Exercise Synergy: Enhancing Physical Activity for Weight Loss

4.8
(499)

Under de senaste åren har NMN (nikotinamidmononukleotid) fått stor uppmärksamhet för sina potentiella hälsofördelar, särskilt i samband med viktminskning och anti-aging. Som en föregångare till NAD+ (Nikotinamid Adenin Dinukleotid) spelar NMN en avgörande roll i cellulär energiproduktion och metabolism.

Både forskare och hälsoentusiaster undersöker hur NMN-tillskott kan stödja olika aspekter av hälsa, inklusive förbättrad fysisk aktivitet och viktkontroll.

Innehållsförteckning

Introduktion till det växande intresset för NMN-tillägg

NAD+s roll i hälsa och åldrande

NAD+ är ett livsviktigt koenzym involverat i många metaboliska processer, inklusive energiproduktion, DNA-reparation och cellulär signalering. Dess nivåer sjunker naturligt med åldern, vilket leder till minskad metabolisk effektivitet och ökad mottaglighet för åldersrelaterade sjukdomar. Genom att fylla på NAD+-nivåer genom NMN-tillskott är det möjligt att motverka några av dessa åldersrelaterade minskningar, vilket kan leda till förbättrade hälsoresultat och en mer ungdomlig metabolisk profil.

Förstå synergin mellan NMN och träning

Att kombinera NMN-tillskott med regelbunden fysisk aktivitet kan skapa en kraftfull synergi för viktminskning och allmän hälsa. Träning är välkänt för sina otaliga fördelar, inklusive att öka ämnesomsättningen, förbättra kardiovaskulär hälsa och förbättra mentalt välbefinnande. När det paras ihop med NMN kan effekterna av träning förstärkas, vilket leder till bättre uthållighet, ökad fettoxidation och effektivare viktkontroll. Denna synergi är särskilt lovande för dem som vill optimera sina träningsrutiner och uppnå sina viktminskningsmål.

Varför fokusera på viktminskning?

Viktminskning är ett vanligt hälsomål för många individer, drivet av önskan att förbättra det övergripande välbefinnandet, förbättra det fysiska utseendet och minska risken för kroniska sjukdomar. Övervikt är kopplat till många hälsoproblem, inklusive hjärtsjukdomar, diabetes och ledproblem. Effektiv viktkontroll är avgörande för att upprätthålla en hälsosam livsstil och främja livslängden. Att utforska innovativa strategier som NMN-tillskott i kombination med träning kan ge nya vägar för att uppnå hållbar viktminskning.

Översikt över artikeln

Den här artikeln kommer att fördjupa sig i vetenskapen bakom NMN och dess inverkan på ämnesomsättning, energinivåer och fettoxidation. Vi kommer att utforska hur NMN-tillskott kan förbättra fördelarna med träning, vilket gör det till ett värdefullt verktyg för dem som vill gå ner i vikt och förbättra sin allmänna hälsa. Praktiska tips om att införliva NMN i din träningsrutin kommer också att tillhandahållas, vilket säkerställer att läsarna har den information de behöver för att fatta välgrundade beslut om sin hälsa och välbefinnande.

Kombinationen av NMN-tillskott och träning erbjuder ett lovande tillvägagångssätt för viktminskning och hälsooptimering. Genom att förstå mekanismerna bakom NMN och dess synergistiska effekter med fysisk aktivitet, kan individer bättre utnyttja dessa verktyg för att uppnå sina hälsomål. Den här artikeln syftar till att ge en omfattande guide för att utnyttja NMN och träning för ökad viktminskning och allmänt välbefinnande.

Förstå NMN och dess roll i metabolism

Vad är NMN?

Nikotinamidmononukleotid (NMN) är en naturligt förekommande molekyl som finns i alla levande celler. Det spelar en avgörande roll i energimetabolismen genom att fungera som en föregångare till Nikotinamid Adenin Dinukleotid (NAD+), ett viktigt koenzym i kroppen. NAD+ är involverat i många biologiska processer, inklusive omvandling av näringsämnen till energi, DNA-reparation och cellulär signalering. När vi åldras sjunker nivåerna av NAD+ i våra kroppar, vilket kan leda till en minskning av metabolisk effektivitet och total energiproduktion.

Vikten av NAD+ i metabolism

NAD+ är avgörande för att vår ämnesomsättning ska fungera korrekt. Det fungerar som ett koenzym i redoxreaktioner, som är avgörande för produktionen av ATP (adenosintrifosfat), cellens energivaluta. NAD+ är också involverad i aktiveringen av sirtuiner, en grupp proteiner som spelar en nyckelroll i reglering av cellulär hälsa, inflammation och livslängd. Genom att förbättra NAD+-nivåerna genom NMN-tillskott kan vi potentiellt förbättra dessa metaboliska funktioner och främja bättre övergripande hälsa.

Hur NMN ökar NAD+-nivåerna

Att komplettera med NMN har visat sig effektivt öka NAD+-nivåerna i kroppen. När det väl intagits absorberas NMN snabbt och omvandlas till NAD+ genom en serie biokemiska reaktioner. Denna ökning av NAD+ kan hjälpa till att motverka den naturliga nedgången som uppstår med åldrande och förbättra cellulär energiproduktion. Högre NAD+-nivåer kan leda till effektivare metabolism, bättre mitokondriell funktion och ökad total vitalitet.

Länken mellan NMN, NAD+ och viktminskning

Det finns växande bevis för att NMN-tillskott kan stödja viktminskning genom att förbättra metabolisk effektivitet. Högre NAD+-nivåer kan förbättra kroppens förmåga att oxidera fetter och omvandla dem till användbar energi. Denna process, känd som fettoxidation, är avgörande för effektiv viktminskning eftersom den hjälper till att minska lagrat fett i kroppen. Dessutom kan bättre mitokondriell funktion som underlättas av ökad NAD+ leda till förbättrad uthållighet och fysisk prestation, vilket gör det lättare att träna regelbundet och bränna fler kalorier.

NMN och åldersrelaterad metabolisk nedgång

När vi åldras saktar vår ämnesomsättning naturligt ner, vilket gör det svårare att hålla en hälsosam vikt. Denna minskning beror delvis på sjunkande NAD+-nivåer, vilket påverkar effektiviteten i cellulär energiproduktion. Genom att återställa NAD+-nivåer genom NMN-tillskott kan vi potentiellt mildra några av de åldersrelaterade nedgångarna i metabolism. Detta kan hjälpa till att bibehålla en hälsosammare vikt, stödja bättre muskelfunktion och förbättra övergripande energinivåer, vilket gör det lättare att hålla sig aktiv och i form.

Att förstå NMN:s roll i ämnesomsättningen är nyckeln till att uppskatta dess potentiella fördelar för viktminskning. Genom att öka NAD+-nivåerna kan NMN förbättra energiproduktionen, förbättra fettoxidationen och stödja bättre metabolisk hälsa. Detta gör NMN-tillskott till en lovande strategi för dem som vill optimera sina viktminskningsinsatser och upprätthålla en hälsosam, aktiv livsstil.

NMN och ökade energinivåer

Vikten av cellulär energi

Energiproduktion på cellnivå är grundläggande för alla kroppsfunktioner, inklusive ämnesomsättning, fysisk aktivitet och allmän hälsa. Den primära källan till denna energi är ATP (adenosintrifosfat), som celler genererar genom olika metaboliska vägar. Effektiv ATP-produktion är avgörande för att upprätthålla höga energinivåer, vilket direkt påverkar vår förmåga att delta i och upprätthålla fysiska aktiviteter som är viktiga för viktminskning.

NAD+s roll i energiproduktion

NAD+ är ett väsentligt koenzym i produktionen av ATP, som fungerar som en nyckelspelare i omvandlingen av näringsämnen till användbar energi. Det underlättar överföringen av elektroner i redoxreaktioner, som är centrala för cellandning, särskilt i mitokondrierna, cellens kraftverk. Höga nivåer av NAD+ säkerställer att dessa processer löper smidigt, vilket leder till effektiv energiproduktion och förbättrad metabol funktion.

Hur NMN ökar NAD+-nivåerna

Komplettering med NMN har visat sig avsevärt öka NAD+-nivåerna i kroppen. When NMN is ingested, it is rapidly converted into NAD+ through a series of enzymatic reactions. This increase in NAD+ can counteract the natural decline that occurs with age, thus enhancing the body’s capacity to produce ATP. Higher NAD+ levels lead to more efficient cellular respiration, resulting in increased overall energy.

Effekten av ökad energi på fysisk aktivitet

Med ökade NAD+-nivåer och förbättrad energiproduktion kan individer uppleva förbättrad fysisk prestation och uthållighet. Mer tillgänglig energi leder till bättre träningskapacitet, vilket möjliggör längre och mer intensiva träningspass. Denna ökning av fysisk aktivitet är avgörande för effektiv viktminskning, eftersom det hjälper till att bränna fler kalorier och förbättrar den allmänna konditionen.

NMN och muskelåterställning

En annan betydande fördel med NMN-inducerad energiökning är förbättrad muskelåterhämtning efter träning. NAD+ är involverat i cellulära reparationsprocesser, inklusive reparation av muskelfibrer som skadats under intensiv fysisk aktivitet. Genom att höja NAD+-nivåerna kan NMN-tillskott underlätta snabbare återhämtning, minska muskelömhet och trötthet och möjliggöra mer konsekventa och effektiva träningspass.

Praktiska överväganden för NMN-tillägg

För dem som vill införliva NMN i sin rutin är det viktigt att följa rekommenderade doser och överväga tidpunkten för tillskott. Att ta NMN-tillskott före träning kan maximera fördelarna med ökade energinivåer under fysisk aktivitet. Dessutom kan kombinationen av NMN med en balanserad kost och korrekt hydrering ytterligare förbättra dess effektivitet och stödja den övergripande metaboliska hälsan.

Ökade energinivåer från NMN-tillskott kan avsevärt förbättra fysisk aktivitet, en nyckelkomponent för effektiv viktminskning. Genom att öka NAD+-nivåerna förbättrar NMN ATP-produktionen, vilket leder till bättre uthållighet, prestanda och muskelåterhämtning. Att integrera NMN-tillskott i en vanlig träningsrutin kan hjälpa individer att uppnå sina viktminskningsmål mer effektivt och bibehålla högre energinivåer under sina dagliga aktiviteter.

Förbättrad fettoxidation och muskelbevarande

Förstå fettoxidation

Fettoxidation är den process genom vilken kroppen bryter ner fettsyror för att producera energi. Denna process är avgörande för viktminskning, eftersom den gör det möjligt för kroppen att använda lagrat fett som bränslekälla och därigenom minska det totala kroppsfettet. Effektiv fettoxidation innebär att kroppen kan bränna mer fett under fysiska aktiviteter, vilket avsevärt bidrar till viktminskning.

NAD+s roll i fettoxidation

NAD+ spelar en avgörande roll för att förbättra fettoxidationen genom att underlätta de metaboliska vägarna som är involverade i att bryta ner fetter. NAD+ är avgörande för funktionen hos enzymer som katalyserar oxidationen av fettsyror i mitokondrierna. Genom att öka NAD+-nivåerna genom NMN-tillskott kan kroppen förbättra dessa metaboliska processer, vilket leder till effektivare fettförbränning och energiproduktion.

Hur NMN stöder fettoxidation

NMN supplementation boosts NAD+ levels, thereby enhancing the body’s ability to oxidize fat. Med högre NAD+-nivåer är enzymerna som är involverade i fettoxidation mer aktiva, vilket leder till ökad nedbrytning av lagrat fett. Denna förbättrade fettmetabolism är särskilt fördelaktig under träning, eftersom kroppen kan utnyttja fettreserver mer effektivt, vilket ger uthållig energi och främjar viktminskning.

Muskelbevarande under viktminskning

Att bevara muskelmassan är avgörande under viktminskning för att bibehålla en hälsosam ämnesomsättning och övergripande styrka. När man går ner i vikt är det viktigt att se till att kroppen i första hand tappar fett snarare än muskler. Muskelvävnad är metaboliskt aktiv, vilket innebär att den förbränner mer kalorier i vila jämfört med fettvävnad. Att bevara muskelmassan hjälper till att upprätthålla en högre ämnesomsättning, vilket är fördelaktigt för långsiktig viktkontroll.

NMN och muskelhälsa

NMN-tillskott stödjer muskelhälsan genom att förbättra cellulär energiproduktion och underlätta reparationsprocesser. Högre NAD+-nivåer förbättrar effektiviteten i ATP-produktionen, vilket är avgörande för muskelfunktion och återhämtning. Dessutom är NAD+ involverad i aktiveringen av sirtuiner, proteiner som spelar en roll för cellulär hälsa och livslängd. Sirtuins hjälper till att skydda muskelvävnad från skador och stöder muskelupprätthållande under viktminskning.

Kombinera NMN med träning för optimala resultat

Att kombinera NMN-tillskott med regelbunden träning kan maximera fördelarna med både fettoxidation och muskelbevarande. Träning stimulerar muskeltillväxt och fettförbränning, medan NMN förstärker dessa processer genom att öka NAD+-nivåerna. Denna kombination leder till effektivare viktminskning, eftersom kroppen blir effektivare på att bränna fett och bevara muskelmassa. Att införliva styrketräning och aeroba övningar i din rutin, tillsammans med NMN-tillskott, kan ge optimala resultat för viktkontroll.

Förbättrad fettoxidation och muskelbevarande är kritiska komponenter för framgångsrik viktminskning, och NMN-tillskott kan avsevärt stödja dessa processer. By boosting NAD+ levels, NMN enhances the body’s ability to burn fat and maintain muscle mass, leading to more efficient and sustainable weight loss. Att integrera NMN i din viktminskningsstrategi, tillsammans med regelbunden träning, kan hjälpa till att uppnå bättre resultat och främja övergripande hälsa och kondition.

Synergistiska effekter av NMN och träning på viktminskning

Den kombinerade kraften av NMN och träning

Att kombinera NMN-tillskott med regelbunden träning kan skapa en kraftfull synergi för viktminskning och allmän hälsa. Each element on its own offers significant benefits, but together, they can amplify each other’s effects. NMN enhances cellular energy production and metabolism, while exercise boosts cardiovascular health, muscle strength, and caloric expenditure. This combined approach can lead to more effective and sustainable weight loss.

Öka metabolisk effektivitet

NMN-tillskott ökar NAD+-nivåerna, vilket i sin tur förbättrar metabolisk effektivitet och energiproduktion. Träning förstärker dessa effekter ytterligare genom att öka efterfrågan på energi, vilket får kroppen att använda NAD+ mer effektivt. Denna ökade metaboliska effektivitet innebär att kalorier förbränns mer effektivt under fysiska aktiviteter, vilket leder till större viktminskning över tiden. Genom att integrera NMN med en aktiv livsstil kan individer optimera sin ämnesomsättning och uppnå bättre resultat.

Förbättrad fettförbränning

Regular physical activity increases the body’s ability to burn fat, and NMN supplementation can enhance this process. Träning, särskilt aeroba aktiviteter, stimulerar fettoxidation, vilket gör att kroppen kan använda lagrat fett som bränsle. NMN ökar NAD+-nivåerna, vilket är avgörande för de enzymer som är involverade i fettmetabolismen. Detta innebär att när du tränar samtidigt som du tar NMN, blir din kropp ännu effektivare på att bränna fett och påskynda viktminskningen.

Förbättrad träningsprestanda och återhämtning

Ökade energinivåer från NMN-tillskott kan leda till förbättrad träningsprestanda och snabbare återhämtning. Högre NAD+-nivåer resulterar i mer ATP-produktion, vilket ger den energi som behövs för längre och mer intensiva träningspass. Denna förbättrade prestation kan hjälpa individer att tänja på sina gränser och bränna fler kalorier. Dessutom stödjer NMN muskelåterhämtning genom att hjälpa till att reparera muskelvävnader som skadats under träning, minska ömhet och möjliggöra tätare och effektivare träningspass.

Synergi för att minska inflammation och förbättra muskelhälsa

Både NMN och träning har antiinflammatoriska effekter, vilket är fördelaktigt för muskelhälsa och övergripande återhämtning. Kronisk inflammation kan hindra viktminskning och muskelupprätthållande. Träning hjälper till att minska inflammation genom att främja cirkulationen och frisättningen av antiinflammatoriska molekyler. NMN, genom sin roll i att öka NAD+ och aktivera sirtuiner, hjälper också till att bekämpa inflammation på cellnivå. Tillsammans skapar de en hälsosammare miljö för muskeltillväxt och fettförlust.

Praktiska tips för att kombinera NMN och träning

För att maximera fördelarna med NMN och träning är det viktigt att integrera båda i din dagliga rutin strategiskt. Börja med att upprätta ett konsekvent träningsschema som inkluderar både aerob träning och styrketräning. Ta NMN-tillskott enligt anvisningarna, idealiskt anpassade efter dina träningspass för att öka energi och återhämtning. Var uppmärksam på näring och hydrering, eftersom dessa faktorer också spelar en avgörande roll för att stödja din ämnesomsättning och din allmänna hälsa.

De synergistiska effekterna av NMN-tillskott och träning erbjuder ett heltäckande tillvägagångssätt för viktminskning och förbättrad kondition. Genom att förbättra metabolisk effektivitet, öka fettförbränningen, förbättra träningsprestanda och minska inflammation, kan denna kombination avsevärt förstärka fördelarna med en hälsosam livsstil. Att integrera NMN i din träningsrutin kan hjälpa dig att uppnå dina viktminskningsmål mer effektivt och bibehålla en högre nivå av hälsa och kondition.

Praktiska tips för att kombinera NMN-tillskott och träning

Upprätta en balanserad träningsrutin

To maximize the benefits of NMN and exercise, it’s crucial to develop a well-rounded workout routine. Denna rutin bör innehålla både aeroba övningar, som löpning, cykling eller simning, och styrketräningsövningar, som tyngdlyftning eller träningspass med motståndsband. Aeroba övningar hjälper till att öka kardiovaskulär hälsa och främjar fettförbränning, samtidigt som styrketräning bygger och bevarar muskelmassa, vilket är avgörande för en hälsosam ämnesomsättning.

Timing NMN-tillägg

Tidpunkten för NMN-tillskott kan spela en betydande roll för att optimera dess fördelar. För bästa resultat, överväg att ta dina NMN-tillskott cirka 30 minuter till en timme före ditt träningspass. Detta gör att NAD+-nivåerna kan öka, vilket ger mer energi till ditt träningspass. Konsekvens är nyckeln, så se till att du tar NMN-tillskott vid samma tidpunkt varje dag för att bibehålla stabila NAD+-nivåer och maximera deras effektivitet.

Håll dig hydrerad och ät rätt

Korrekt hydrering och näring är kritiska komponenter i en effektiv viktminskningsstrategi när man kombinerar NMN och träning. Att dricka mycket vatten under dagen stöder metaboliska processer och hjälper till med en effektiv nedbrytning av fett. Att äta en balanserad kost rik på hela livsmedel, inklusive magra proteiner, hälsosamma fetter och komplexa kolhydrater, ger dessutom de nödvändiga näringsämnena för att ge din träning och stödja din allmänna hälsa.

Övervaka framstegen och justera vid behov

Det är viktigt att regelbundet övervaka dina framsteg för att förstå hur bra kombinationen av NMN och träning fungerar för dig. Håll koll på din vikt, kroppsmått och träningsprestanda för att se förbättringar över tiden. Justera din träningsintensitet, varaktighet och NMN-dosering efter behov baserat på dina framsteg och hur din kropp reagerar. Samråd med en vårdpersonal kan ge ytterligare insikter och vägledning skräddarsydda för dina individuella behov.

Inkluderar vila och återhämtning

Att införliva tillräcklig vila och återhämtning i din rutin är avgörande för att maximera fördelarna med NMN och träning. Overtraining can lead to injuries and hinder progress, so it’s important to listen to your body and allow time for recovery. Ensure you get enough sleep each night, as this is when the body repairs and regenerates tissues. NMN supplementation can aid in faster recovery, but rest days are still necessary to prevent burnout and maintain long-term fitness.

Håll dig motiverad och konsekvent

Att hålla sig motiverad och konsekvent med din NMN-tillskotts- och träningsrutin är nyckeln för att uppnå dina viktminskningsmål. Sätt upp realistiska och uppnåeliga mål och fira små milstolpar på vägen. Att hitta en träningskompis eller gå med i en fitnessgemenskap kan ge stöd och ansvar. Kom ihåg att viktminskning och konditionsförbättringar tar tid, så tålamod och uthållighet är viktigt.

Att kombinera NMN-tillskott med en väl avrundad träningsrutin erbjuder ett strategiskt tillvägagångssätt för viktminskning och övergripande hälsoförbättring. Genom att fokusera på balanserade träningspass, rätt timing av kosttillskott, bra näring och tillräcklig vila kan du maximera fördelarna med NMN och förbättra din fysiska prestation och återhämtning. Att hålla sig konsekvent och motiverad hjälper dig att uppnå dina viktminskningsmål och upprätthålla en hälsosammare, mer aktiv livsstil.

Slutsats

Sammanfattning av fördelarna med NMN och träning

Kombinationen av NMN-tillskott och träning presenterar en lovande strategi för viktminskning och övergripande hälsoförbättring. NMN ökar NAD+-nivåerna, vilket förbättrar energiproduktion, fettoxidation och muskelbevarande. Träning kompletterar dessa fördelar genom att öka kaloriförbrukningen, bygga muskelmassa och främja kardiovaskulär hälsa. Tillsammans skapar de en kraftfull synergi som kan leda till mer effektiv och hållbar viktkontroll.

Långsiktiga hälso- och metaboliska fördelar

Regelbundna NMN-tillskott och konsekvent träning erbjuder betydande långsiktiga fördelar för metabol hälsa och åldrande. Genom att upprätthålla högre NAD+-nivåer hjälper NMN till att stödja cellulära reparationsprocesser och metabolisk effektivitet, vilket är avgörande för att bekämpa åldersrelaterad nedgång. Träning förstärker dessa effekter ytterligare genom att förbättra kardiovaskulär funktion, öka insulinkänsligheten och minska inflammation. Denna kombination stöder inte bara viktminskning utan också övergripande livslängd och vitalitet.

Praktisk implementering för optimala resultat

Att implementera NMN och träning i din dagliga rutin kräver strategisk planering och konsekvens. Börja med att skapa ett balanserat träningsprogram som inkluderar både aerob träning och styrketräning. Ta NMN-tillskott enligt anvisningarna, idealiskt tajma dem runt dina träningspass för att maximera energi- och återhämtningsfördelarna. Var uppmärksam på näring och hydrering för att stödja dina metaboliska processer och förbättra effektiviteten av dina ansträngningar.

Att övervinna utmaningar och hålla sig motiverad

Att uppnå viktminskning och träningsmål kan vara utmanande, men kombinationen av NMN och träning ger ett robust stödsystem. Håll dig motiverad genom att sätta realistiska mål, spåra dina framsteg och fira små segrar. Att hitta en träningspartner eller gå med i en fitnessgemenskap kan ge ytterligare uppmuntran och ansvar. Kom ihåg att viktminskning och konditionsförbättringar tar tid, så tålamod och uthållighet är nyckeln.

Samråd med vårdpersonal

Innan du påbörjar något nytt kosttillskott eller träningsprogram är det viktigt att rådgöra med sjukvårdspersonal. De kan ge personlig rådgivning baserat på din individuella hälsostatus och dina mål. Regelbundna incheckningar med din vårdgivare kan hjälpa dig att övervaka dina framsteg och göra nödvändiga justeringar av din rutin.

Slutgiltiga tankar

De synergistiska effekterna av NMN-tillskott och träning erbjuder ett heltäckande tillvägagångssätt för viktminskning och övergripande hälsoförbättring. Genom att förbättra metabolisk effektivitet, öka fettförbränningen, förbättra träningsprestanda och stödja muskelhälsa, kan denna kombination avsevärt förstärka fördelarna med en hälsosam livsstil. Att integrera NMN i din träningsrutin kan hjälpa dig att uppnå dina viktminskningsmål mer effektivt och bibehålla en högre nivå av hälsa och kondition.

Omfamna en hälsosammare livsstil

I slutändan handlar det om att kombinera NMN och träning om att anamma en hälsosammare, mer aktiv livsstil. Detta tillvägagångssätt stöder inte bara viktminskning utan förbättrar också övergripande välbefinnande, energinivåer och livslängd. Genom att förbinda dig till denna integrerade strategi kan du njuta av fördelarna med förbättrad hälsa och vitalitet, vilket gör det lättare att behålla din önskade vikt och leva ett mer tillfredsställande liv.

Hur användbart var det här inlägget?

Klicka på en stjärna för att betygsätta den!

Genomsnittligt betyg 4.8 / 5. Antal röster: 499

Inga röster än så länge! Var den första att betygsätta detta inlägg.

Jerry K

Dr Jerry K är grundare och VD för YourWebDoc.com, en del av ett team på mer än 30 experter. Dr Jerry K är inte läkare men har en examen Doktor i psykologi; han är specialiserad på familjemedicin och produkter för sexuell hälsa. Under de senaste tio åren har Dr. Jerry K skrivit många hälsobloggar och ett antal böcker om kost och sexuell hälsa.